Home instructor programme - support for the eldery deafblind

Home instructor programe is of high importance for the eldery deafblind in Croatia. Educated support providers, home instructors, go to deafblind peoples houses, providing them support where they most need it. In such a way we prevent institutionalisation and strenghten deafblind in leading a more independent life. 


Zašto Home Instructors?

Proces starenja otvara mnoga nova vrata, na koja ponekad nije tako jednostavno ući. Događaju se brojne promjene kojima se pojedinac mora prilagoditi. Neke su lakše, a neke teže... Kod populacije gluhoslijepih osoba starenje ima jači odjek, posebice kod onoga dijela populacije koji upravo uslijed procesa starenja postaje gluhoslijepim. Naime, primarno slijepe gluhoslijepe osobe obično nauče Brailleovo pismo, a primarno gluhe gluhoslijepe osobe znakovni jezik, pa razviju barem neki alternativni model komunikacije i primanja informacija. No osobe koje vid i sluh počinju gubiti u starijoj dobi nisu pripremljene za alternativne načine komunikacije. To postupno rezultira potpunom izolacijom od okoline.

Najnoviji model podrške za gluhoslijepe osobe Home Instructors potpuno je inovativan. Podrška se u njemu prvotno pruža onom dijelu populacije gluhoslijepih osoba čiji članovi imaju najveću potrebu za podrškom, odnosno starim i starijim gluhoslijepim osobama. Home Instructors dolaze korisnicima, podržavajući i jačajući ih u njihovoj uobičajenoj okolini. Korisnike ne institucionaliziraju u domove i ustanove. Korisnici na taj način dobivaju mogućnost ponovnoga uspostavljanja interakcija, djelovanja i doprinosa u svojoj užoj i široj okolini.

Ovaj model korisnicima pruža socijalne usluge koje ih ne pretvaraju u pasivne objekte. Drugim riječima, Home Instructors ne donose život korisnicima već osposobljavaju korisnike da se ponovo otpute u život. Takav pristup, kojim se korisnici potiču na inicijativu i akciju, neminovno pozitivno utječe na kvalitativne i kvantitativne značajke integracijskog procesa, a i na samopoštovanje i samopouzdanje samoh korisnika.

Ovim se modelom korisnike priprema, osvješćuje, osnažuje, savjetuje i educira kako ponovno ući u svijet čujućih i videćih, kako ponovno ostvariri interakcije, kako stupati u komunikacije, kako se samostalno orijentirati i sigurno kretati, kako izbalansirati posljedice gubitka vida i sluha sa životnim htijenjima, aktivnostima, možebitnim hobijima, druženjima... Kvaliteta života korisnika se naočigled podiže, što je osobito značajno za osobe koje su procesom starenja stekle dvostruko senzoričko oštećenje.

Samim time one prestaju živjeti izolirano, diskriminirano i krajnje marginalizirano, tek „iščekujući” smrt, uz ostvarenje često vrlo neprikladnih i omaložavajućih socijalnih usluga koncipiranih da se sve što treba napravi umjesto njih, a ne za njih. Ulaskom u zajednicu korisnici će se od „isključivog tereta” svojoj okolini transformirati u participijenta, sudionika, a njihovo starenje će postati dostojanstveno i ispunjeno!

Date: 10/05/2008
Author: Uzun Tajana
Organization: Croatian Association of Deafblind Persons Dodir
Reference:
Only for Members: No
Content type: Good practises
Tags: best practices, daily living skills, deafblindness, disabilities, quality improvement, quality of life
Categories: Overall support