HIPEN meeting Krakow

Type: HIPEN Meeting
Organization: KRAKOVIAN SECONDARY SCHOOL FOR YOUNG PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS (POLAND)
Date: 11/13/2012 - 11/15/2012
Location: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul. Grochowa 19 30-731 Krakow Poland
Nature: Public
Language: English